“Ginsberg combines all the best of enigmatic narrative, educated chords of colour, and powerful surface. His art is a feast”

Edward Povey - 2010

Cefais fy ngeni (1985) a’m magu yng Ngogledd Cymru, a dwi wedi ceisio mynd ati i beintio mewn ffordd hollol wahanol i’r hyn sydd yn draddodiadol neu yn nodweddiadol Gymreig, sef tirluniau.

Mae fy ngwaith i yn fwy o hunangofiant, a dwi’n defnyddio ffrindiau a theulu a weithiau rhyw gymysgedd Ddadaidd efo dipyn o hiwmor ynddi.

Dwi wedi cael fy nylanwadu gan rychwant eang o beintwyr, o Willem DeKooning i Rembrandt, a dwi’n defnyddio amrywiaeth o ffyrdd i farcio’r canfas, Mae hyn yn golygu bod fy ngwaith yn troedio’r ffin rhwng y ffigurol a’r haniaethol.

Yn blentyn, mi gefais fy ysbrydoli gan gartwnau a chomics i gymryd darlunio o ddifri. Hefyd mi gefais fy magu mewn teulu o beintwyr a cherddorion.

Yn fuan mi ddaeth darlunio yn bwysig iawn i mi - weithiau’n bwysicach na ffrindiau - ac mi ddysgais yn ifanc sut i fynd ati i wneud marciau ar ganfas. Yn fy arddegau mi gollais ddiddordeb mewn comics, yn rhannol oherwydd y storïau hurt nad oedd gennyf lawer o ddiddordeb ynddyn nhw beth bynnag.

Yr hyn yr oeddwn yn chwilio amdano mewn peintio oedd sut y rhoddwyd y paent ar y canfas a sut yr oedd y canfas yn cael ei farcio, ac mi ddysgais lawer gan gyfres The Great Artists yr oedd fy nhad yn tanysgrifio iddi.

Norman Rockwell a Frances Bacon oedd fy hoff beintwyr. Hyd yn oed heddiw, dwi’n defnyddio elfennau o waith y ddau artist yma yn fy ngwaith, er fy mod yn gwybod llawer mwy ac wedi profi mwy o ddylanwadau ers dyddiau’r trysorau hynny.

Mae hiwmor yn bwysig iawn yn fy ngwaith, ond mae hyn yn cael ei liniaru gan adeiladwaith greddfol fy lluniau. Dwi’n credu’n gryf mewn peintio byr-fyfyr, ac mewn mentro, a dwi’n teimlo bod y ddau beth yma yn cryfhau fy syniadau a’m dawn.

Yn y brifysgol mi geisiais symud i ffwrdd oddi wrth y traddodiadol, ond roeddwn bob amser yn dychwelyd ato mewn ffyrdd cynnil. Mae amrywiaeth yn nodwedd ganolog o’m gwaith i, a dwi’n gobeithio y bydd hynny yn parhau.